Opheffen Heemkundevereniging

 

Eerder kondigden wij aan dat wij ons helaas genoodzaakt zagen een vergadering tot opheffing van de vereniging uit te roepen.

Tot onze grote verrassing en vreugde is er een zestal personen bereid gevonden de vereniging voort te zetten en een nieuw Bestuur te vormen.

Deze Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 april a.s. om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis in Welten.