De Algemene Ledenvergadering

van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade

zal plaatsvinden

op woensdag 26 april 2023 a.s. om 19.30 uur

in het Gemeenschapshuis in Welten.

 

de Heemkundevereniging  kiest op deze dag mogelijk ook een nieuw bestuur voor de komende jaren,

dus als het kan ben allen aanwezig

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 APRIL 2023 HEEMKUNDEVERENIGING WELTEN-BENZENRADE

 

Beste leden,

 

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING van de HEEMKUNDEVERENIGING WELTEN-BENZENRADE.

En waarom met groot genoegen ?

Eerder kondigden wij aan dat wij ons helaas genoodzaakt zagen een vergadering tot opheffing van de vereniging uit te roepen.

Tot onze grote verrassing en vreugde is er een zestal personen bereid gevonden de vereniging voort te zetten en een nieuw Bestuur te vormen.

Deze Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 april a.s. om 19.30 uur in het Gemeenschapshuis in Welten.

 

In verband met de catering (koffie en vlaai) zou het fijn zijn als wij een  inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat aanwezig zal zijn.

Zou u derhalve de moeite willen nemen aan te geven òf en zo ja met hoeveel personen u wilt komen.

 

Een agenda van de vergadering zullen wij binnenkort aan u verzenden.

 

Namens het Bestuur,

Elvira Meyers, secretariaat heemkundevereniging Welten-Benzenrade

 

De agenda volgt.