De privacy verklaring

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening legt ook onze organisatie meer verplichtingen op bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens. Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen hebben wij een privacyverklaring opgesteld, die voldoet aan de eisen, die de nieuwe Europese regelgeving op dit terrein aan ons stelt en de wijze waarop wij met de door u aan ons verstrekte privacy-gegevens omgaan.

 

Privacyverklaring


De privacyverklaring van Heemkundevereniging "Welten-Benzenrade" ingeschreven KVK 14063416,

Rechtspersoon, Heemkundevereniging "Welten-Benzenrade", vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@heemkundeverenigingaweltenbenzenrade.nl

In de onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 

Doel Welke persoons gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
administratie voornaam achternaam adres telefoonnummer e-mailadres bankgegevens betaalgegevens toestemming bij aanmelding lidmaatschap gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar dagelijks bestuur vereniging penningmeester voor bankgegevens bank
het verrichten en versturen van aankopen voornaam achternaam adres telefoonnummer e-mailadres bankgegevens betaalgegevens uitvoering van de (mondelinge) koopovereenkomst Tot maand na verzending / levering en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. beheerder materiaal vervoerder penningmeester secretaris bank
het verrichten en versturen van aankopen voornaam achternaam e-mailadres toestemming bij aanmelding lidmaatschap zolang als men aangemeld is. • e-marketingtools • secretaris
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld presentatie nieuw boek, voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. voornaam achternaam adres telefoonnummer e-mailadres toestemming bij aanmelding lidmaatschap zolang als de toestemming niet is ingetrokken. n.v.t.