JAARVERSLAG  2023/2024   HEEMKUNDEVERENIGING  WELTEN – BENZENRADE

 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 april 2023 is het toen zittende bestuur afgetreden en is met instemming van de toen aanwezige leden het nieuwe bestuur aangetreden.

Na de ALV heeft het bestuur in 2023 nog 6 keer vergaderd. Hoofdonderwerp was telkens de afronding, redactie en organisatie van de verkoop van de nieuwste uitgave van de verenging:  Wandeling langs de verborgen parels van Welten en Benzenrade. In 2024 heeft het bestuur in het eerste kwartaal 3x vergaderd. Daarbij stond het bedenken en concretiseren van het jaarprogramma 2024 centraal.

 

Het nieuwe bestuur heeft vlak na aantreden een avond besteed om het archief te inventariseren en op te schonen. Alle boeken en publicaties zijn geteld.

 

Op 4 mei heeft de Heemkundevereniging wederom de dodenherdenking bij de St. Martinuskerk georganiseerd. Met scheidend voorzitter Adri Blank als ‘voorganger’ hebben we op een passende ingetogen manier de slachtoffers van de WO2 en de Indien gangers herdacht. Toen de geluidsinstallatie het even liet afweten is door Mevr. Daniels spontaan het Wilhelmus ingezet.

 

Van 4-26 September 2024 heeft de Heemkundevereniging meegedaan aan de RABO clubactie

 

Op zaterdag 28 oktober werd het boek ‘Wandeling langs de verborgen parels van Welten en Benzenrade’ in ons Gemeenschapshuis gepresenteerd. Tijdens een gezellige middag met naar schatting ongeveer 200 bezoekers konden leden en niet-leden hun bestelde boeken afhalen.

Op zondag 26 november is samen met de schilders club een expositie gehouden in het gemeenschapshuis. De heemkundevereniging heeft daar een boekverkoop georganiseerd:  alle in het magazijn aanwezige uitgaven van de vereniging werden nog een keer onder de aandacht van de leden gebracht en konden voor een zachte prijs gekocht worden.

Die middag is ook een fototentoonstelling gehouden met foto’s van gebouwen uit Welten en Benzenrade. Ook werden maquettes van enkele gebouwen geëxposeerd. Een en ander gaf aanleiding tot verbindende gesprekken.

 

2 keer heeft een bestuurslid deelgenomen aan regionaal overleg met ‘zuster’ verenigingen.

 

Momenteel telt de vereniging 107 leden. Mede door de aandacht die de aankondiging van het nieuwe boek opwekte mochten we in 2023 14 nieuwe leden verwelkomen. Over de periode april 2023- april 2024 zijn 6 personen uitgeschreven.