Vrijdag 28 oktober 2023, boekpresentatie:

Gemeenschapshuis Welten, Weltertuijnstraat van 15:00-1800

Wandeling langs de verborgen parels van Welten-Benzenrade

Vrijdag 6 oktober 2023, Resultaat Rabo Clubsupport. Rabo bank en alle stemmers: Bedankt!!!

Dinsdag 1 augustus 2023 Rabo ClubSupport 2023

Zaterdag 15 juni 2023

Gestart: Voorinschrijving "Wandeling langs de verborgen parels van Welten-Benzenrade

Uit de Welterkoerier. Eenentwintigste jaargang nr.12 wo. 28 juni 2023.

Wandelboek Heemkundevereniging opgelet inschrijfdatum gewijzigd naar 23 september

Zoals u heeft kunnen vernemen, heeft de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade sinds eind april 2023 een nieuw bestuur,

dat de vereniging nieuw leven wil inblazen.

Frans Kuipers en Frans Markon zijn druk bezig met de definitieve vormgeving en inhoud van

het nieuwe boek, dat in oktober 2023 zal verschijnen.

Dat boek heet “Wandelingen langs de parels van Welten-Benzenrade” en zal ca. 450 pagina’s inhoud bevatten.

8 wandelroutes van ca. 7 km lang langs de parels van onze twee dorpskernen worden beschreven door

diverse redacteurs. De verhalen worden opgepimpt met foto’s van vroeger en nu.

Het boek zal full color zijn, ingebonden en met harde kaft. Het wordt weer een juweeltje!

De prijs van dit boek bedraagt € 24,95, maar als u voor 23 september 2023 intekent, ontvangt u dit boek

voor € 19,95 (betaling bij voorintekening).

Leden van onze Heemkundevereniging kunnen het boek bestellen voor slechts € 10,- (als de contributie
voor 2023 van € 12,- per jaar is betaald voor 23 september 2023).

De prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Betaling dient te geschieden op rekeningnummer NL10 RABO 0109 3997 73 t.n.v.

Heemkunde Vereniging Welten-Benzenrade.

Bestellingen kunnen doorgegeven worden per email: info@heemkundeverenigingweltenbenzenrade.nl

of per telefoon naar Frans Kuipers: 06-20446907.

De Heemkundevereniging zal een afhaaldag organiseren voor de bestellers van het boek uit Welten en

Benzenrade.

Nadere informatie over een en ander volgt op onze site en in de Welterkoerier.

-------------------------------------------------------------------

Uit de Welterkoerier. Eenentwintigste jaargang nr.10 wo. 31 mei 2023.

 

AFSCHEID BESTUUR HEEMKUNDEVERENIGING

WELTEN-BENZENRADE

 

Op 26 april heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden, waarbij het volledige bestuur heeft besloten om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur.

Op deze manier willen we nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om de voorzitter Adri Blank in het zonnetje te zetten.

Dank voor de jarenlange inzet en betrokkenheid bij de Heemkundevereniging.

We wensen het nieuwe bestuur heel veel succes.

------------------------------------------------------------------------

 

FERME DOORSTART HEEMKUNDEVERENIGING

WELTEN-BENZENRADE

Op 26 april jl. is het oude bestuur van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade tijdens de algemene ledenvergadering voltallig opgestapt en leek de vereniging ter ziele te gaan. Edoch, op voormelde vergadering boden zes personen zich aan een nieuw bestuur te willen vormen en de vereniging te behoeden voor een jammerlijke ondergang. Dat laatste zou inderdaad doodzonde zijn geweest, want de vereniging telt ruim 100 leden en is financieel gezond. Het oude bestuur, onder leiding van Adri Blank, heeft de laatste jaren goed werk verricht, maar vond zich onvoldoende ondersteund en zag de toekomst somber in. Op 26 april jl. zijn echter zes personen opgestaan met de intentie om de vereniging nieuw leven in te blazen. Vol goede moed is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan en broedt reeds op enkele mooie plannen. Onder meer zal er dit jaar nog een schitterend, wel 400 pagina’s tellend, wandelboek worden uitgegeven voor een zeer aantrekkelijke prijs, des te meer voor de leden van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade. Bovendien zal er een excursie en/of voordracht op cultuur-historisch gebied worden georganiseerd. Nadere berichten hierover zullen te zijner tijd in de WelterKoerier verschijnen. Het nieuwe bestuur van de vereniging wordt gevormd door: Rob Luijten (voorzitter), Huub Habets (secretaris), Sjef Robroek (penning-meester) en de leden Frans Kuipers, Frans Markon en Ger Prickaerts. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

door een mail te sturen naar: info@heemkundeverenigingweltenbenzenrade.nl

Het bestuur