4 Mei Herdenken

Op zaterdag 4 mei a.s. vindt bij de ingang van de Sint Martinuskerk op het Dr. Poelsplein in Welten weer de Nationale Dodenherdenking plaats.

Aanvang: 19.45 uur.

Iedereen is van harte welkom, zeker ook de kinderen van de scholen in Welten.

Na een korte toespraak van de voorzitter van de Heemkundevereniging

Welten-Benzenrade (Rob Luijten), vindt bij de gedenkplaat voor de slachtoffers

van de Wereldoorlogen een kranslegging plaats door twee scholieren van de St.-Martinusschool.

Aansluitend zal ‘The Last Post’ gespeeld worden door Roger Ernes.

Daarna zal de kerkklok luiden en worden twee minuten stilte in acht genomen.

Ter afsluiting zal dan het Wilhelmus klinken.

U bent na afloop allen welkom in het gemeenschapshuis voor een kop koffie of thee.

Bestuur van de Heemkundevereniging Welten-Benzenrade