(2011) Herkomst en de betekenis van de namen van straten in Welten en Benzenrade

 

In de categoriën

- oudsher                       - gebouwen

- steenkolenmijnbouw    - archeologen

- onderwijs                     - geografisch

- ontsluitingswegen        - overigen

beschrijven Guus Simons, Fred van de Bos, Albert Corten,

Agnes Linssen-Damen en Jo Fox de "Herkomst en betekenis van de namen van straten in Welten en Benzenrade"

Format A4, 60 pagina's.

Nog beperkt te koop. voor € 5,--. Er volgt geen herdruk.