DOELSTELLING EN STATUTEN

 

Heemkunde, naar het woord heem, is onderzoek naar de eigen leefomgeving en valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau, met als doel heemkennis te vergaren. Het onderzoek is gericht op de geschiedenis bij voorbeeld door middel van archeologie, geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van een woonplaats of omgeving.

Onze Heemkundevereniging richt zich zowel op het heden als het verleden van Welten en Benzenrade.

Volgens de  statuten:

1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde van Welten en Benzenrade.

2. De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door al hetgeen ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Wat betekent het woord Heemkunde eigenlijk?

Het woord(deel) heem is een Oudnederlands woord en kent twee betekenissen: 1) Woning, huis, hoeve en 2) Woonplaats, woongebied, dorp, buurtschap. Het is verwant aan het Proto-Germaanse woord haima, dat eveneens woning betekende. 'Heem' is verwant aan het Engelse home en het Duitse Heim(at), maar is in die betekenis grotendeels verdrongen door het woord 'thuis'. In het Nederlands vinden we het woord terug in 'in-/uitheems', 'heimwee', 'heemkunde', 'ontheemd', enzovoorts, alsook in de plaatsnaam Heemstede.
In sommige Zuid-Limburgse dialecten komt het woord 'heem' wel nog voor in de betekenis van 'thuis'.

 

 

Inkadering van het aandachtsgebied Welten-Benzenrade

Zowel in de tijd (van voor Christus) tot heel recent kaderen we het aandachtsgebied topografisch in tussen de twee parallelle autobanen de A79 en de N281 (met de hoeve de Dael) richting Ubachsberg en de Putberg als toevoeging en tussen de Imstenraderweg  en de spoorlijn tussen Heerlen  en Voerendaal achter het kasteel en landgoed TerWorm. Met Prickenis en de Morgenster weer als uitstapje buiten de grenzen