2023 Jaarvergadering 26 april

 

Op 26 april 2023 sloot  Adri Blank zijn periode als voorzitter af en werd er een nieuw bestuur gekozen

De invulling van de taakverdeling werd  op 4 mei vastgelegd.

Voorzitter:                 Rob Luijten

secretaris:                Huub Habets
penningmeester:      Sjef Robroek

lid:                             Frans Kuipers

lid                              Frans Markon

lid                              Ger Prickaerts

 

Het afscheid nemende bestuur :E., Meyers,, K. van Hoven, M. Seelen, en  A. Blank.

Bedankje door Sjef Robroek en

Frans Kuipers

Voorstellen nieuwe bestuur door Adri Blank en Michelle Seelen: Sjef Robroek, Frans Kuipers, Huub Habets en Frans Markon.. Ger Prickaerts en Rob Luijten waren verhinderd.